Rengöring av utemöblerna

Sommaren är här och snart kommer grillarna i landet att vara heta igen. För trädgårdsfläktar innebär detta att de lagrade trädgårdsmöblerna också kommer tillbaka. Det finns emellertid några punkter att notera vid bearbetning.

Innan rengöring med ett speciellt rengöringsmedel ska trädgårdsmöblerna rengöras för grov smuts. Det räcker med att skölja möblerna med en trädgårdsslang. Alternativt kan en fuktig trasa användas. En plastrengöring rekommenderas för bearbetning av trädgårdsmöbler av plast. Det är viktigt att notera att de rengöringskemikalier som används aldrig sprayas direkt på den drabbade plastytan. Vid direktkontakt reagerar dessa omedelbart med rengöringsmedlet och fläckar kan bildas, som då inte längre kan ångras. Det rekommenderas att använda en mikrofiberduk för korrekt rengöring.

Före rengöring förbereds duken med klart vatten och vrids ut och först sprayas sedan med rengöringsmedlet. Nu kan trädgårdsmöblerna rengöras noggrant. Det rekommenderas att torka med en absorberande och ludd fri trasa. Varning! Vid stark porositet på grund av solstrålning eller väderförhållanden är det inte alltid möjligt att helt avlägsna alla föroreningar, eftersom en del av föroreningarna redan har trängt in djupt in i plastens porer. Vårt tips för förebyggande: Om trädgårdsmöbler inte kan förvaras torra, bör presenningar användas, vilket också underlättar efterföljande beredning och rengöring av trädgårdsmöblerna.

Om du behöver en städfirma i Göteborg, kontakta oss!