Trappstädning i Göteborg

Många hyresfastigheter i Göteborg – oavsett om det är ett hyreshus, hyreslägenhet, bostadsområde, bostadsrätt eller kommersiell fastighet – kan förvaltas av en fastighetsförvaltare. En fastighetsförvaltare är en oberoende person som tar över administrationen. Denna aktivitet innehåller i sin tur ett brett utbud av uppgifter.
Till exempel justerar fastighetsförvaltaren hyrespriserna för index och graderade hyresavtal. Fastighetsförvaltningen förhandlar och utformar också de enskilda hyreskontrakten. Upplupna kostnader betalas på samma sätt. I sin tur kan detta inkludera utgifter för uppdragsförmåner. Det betyder avfall, el, vatten och mer. Underhållsåtgärder utförs också av fastighetsförvaltningen eller ett motsvarande företag får uppdrag för detta. Så är det med både inspektioner och underhåll.

Men även trappstädning är en av dem. Detta används dock inte exakt av alla fastighetsförvaltningsföretag i Göteborg. Slutligen finns det några regler om rengöring av trappor för hyresfastigheter. Den exakta texten samt ytterligare information om själva trappstädningen finns i följande text.

Uppgifterna att rengöra ett trapphus

En trapphusrengöring i sig består av flera identiska, varje uppgift. Till exempel inkluderar det att svepa och torka ytorna och trappan. Vid rengöring av trapphuset läggs även rengöringen från trappdörren till. Detsamma gäller för fönstren i trapphuset. Naturligtvis är det också viktigt att rengöra golvmattorna och torka av räcken, postlådor och brytare med en fuktig trasa. Beroende på avtalet med det upphandlade företaget, kan även källare, vinden och underjordiskt garage rengöras.

Vilka är fördelarna med professionell rengöring av trapphuset?

För fastighetsförvaltaren finns det många fördelar som talar för trappstädning, som utförs av ett företag som är specialiserat på detta. Detta är avsett både i relation till hyrda hyreshus och för kommersiellt använda hyresfastigheter. När allt kommer omkring bör respektive byggnad göra ett rent och välskött intryck på kunder och besökare. Eftersom det finns många besökare i kommersiella hyresbyggnader är snabb trappstädning särskilt önskvärd här. Med ett kompetent företag kommer trappstädningen att göras så snart som möjligt. Trappstädningen tillhör dessutom större bostadsområden. Men det tas ofta över av hyresgäster. Tvister mellan de enskilda invånarna förekommer dock inte i sällsynta fall. När allt kommer omkring rensar vissa hyresgäster inte trapphuset eller gör det bara otillräckligt. Detta leder till klagomål från hyresvärden. En lösning för att eliminera avvikelserna är trappstädning genom en professionell städtjänst. Men detta är lättare sagt än gjort.

Byggstädföretag – Kan hyresvärden bara anställa dem?

Innan en professionell trapprenovering genomförs måste vissa saker klargöras. Har hyresvärden till exempel rätt att helt enkelt anställa ett företag som detta? Om det skriftligen har överenskommits att en trappstädning kan ske genom professionell byggnadsrengöring, är detta fallet. Men om avtalet gäller att hyresgäster ska rengöra trapphuset har det inte rätt att göra det. Det finns ett undantag om alla hyresgäster som bor i huset går med på denna nya definition och ger sitt samtycke. Å andra sidan, om bara en del håller med, träder detta inte i kraft omedelbart.

Kontakta oss som din städfirma i Göteborg!